Registrace

Pro registraci prosím vyplňte tento formulář a potvrďte souhlas s podmínkami účasti. Pokyny k platbě naleznete níže pod formulářem.

Startovné:
trasa 1 km – minimálně 50 Kč
trasa 5 km – minimálně 100 Kč
Toto jsou minimální částky startovného. Pokud chcete dát více, budeme rádi. Děkujeme… 🙂


* povinné

Platební údaje

Číslo účtu: 66888866
Kód banky: 0300
Variabilní symbol: 240
Poznámka pro příjemce: PROSÍME NAPSAT DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE VAŠE PŘÍJMENÍ A POČET LIDÍ, ZA KTERÉ BYLO ZAPLACENO!

Podmínky účasti

  • Každý účastník souhlasí s pravidly závodu a respektuje pokyny pořadatele po celou dobu akce.
  • Každý účastník souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů. Údaje o Vás slouží pouze pro účely řádného přihlášení do závodu. Na uvedený e-mail zasíláme pouze potvrzení přihlášky případně důležité organizační informace k závodu. Email se bude uchovávat pouze do data konání závodu, poté bude vymazán.
  • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
  • Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí a riziko a odpovídá za svou fyzickou připravenost a způsobilost, a také za způsobené škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na akci.
  • Každý účastník musí mít uzavřené zdravotní pojištění na dobu akce pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
  • Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním.
  • V průběhu akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy, které budou použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů. V případě nesouhlasu kontaktujte Pořadatele přímo na místě závodu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.adrarun.cz.


TOP